Jelcz-Laskowice: Urzędnicy z Jelcza przeszkoleni

(fot. Policja w Oławie / facebook)

Funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Oławie mł.asp. Tomasz Kania, który jest również ratownikiem, przeprowadził zajęcia dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Jelczu-Laskowicach, podczas których udzielił instruktażu dotyczącego zasad postępowania w przypadku nagłego zatrzymania krążenia i użycia AED. Policjant przeprowadził również pokaz oraz szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, wykorzystując podstawowe środki medyczne znajdujące się w apteczkach Urzędu.

Głównym celem zajęć było zwiększenie świadomości wszystkich uczestników spotkania, że podjęcie podstawowych czynności ratowniczych może ocalić ludzkie życie. Policjant poruszył również tematykę związaną z szybkim rozpoznawaniem stanów zagrożenia życia w związku z najczęstszymi chorobami jakim są udar, zawał, cukrzyca oraz urazami powstałymi w skutek upadków lub zdarzeń komunikacyjnych.

Przypominamy, że Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED) to urządzenie, którego należy użyć w przypadku udzielania pomocy osobie, u której doszło do nagłego zatrzymania krążenia – gdy osoba jest nieprzytomna i nie oddycha. Obsługa AED nie wymaga specjalistycznego przeszkolenia. Urządzenie komunikatami głosowymi instruuje osobę udzielającą pierwszej pomocy, a dostarczany impuls elektryczny może przywrócić prawidłowy rytm serca.

Źródło: Policja w Oławie / DG / TM