Jelcz-Laskowice: Urząd nadal zamknięty, ale działa [CO I JAK MOGĘ ZAŁATWIĆ? TELEFONY]

Pałac w Jelczu-Laskowicach (fot. Sławomir Milejski / Wikipedia)

Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice pozostaje zamknięty dla interesantów. – Bezpośrednia obsługa możliwa jest tylko w nadzwyczajnych okolicznościach, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu, za zgodą władz miasta – informuje UMiG w specjalnym komunikacie.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym do odwołania Urząd Miasta i Gminy zostaje zamknięty dla bsługi mieszkańców. Urzędnicy proszą o załatwianie spraw drogą telefoniczną, mailową lub elektroniczną przez skrzynkę podawczą ePUAP.

e-mail: um.info@jelcz-laskowice.pl, www.jelcz-laskowice.pl
Telefony: 71 381 71 22 lub 71 381 71 45, fax 71 381 71 11
Zamówienia publiczne: tel. 71 381 71 43 e-mail: um.zamowienia@jelcz-laskowice.pl

Sprawy do załatwienia na platformie ePUAP: https://epuap.gox.Pliwps/portal/strefa-klientaikatalog-spraw/profil-urzedu/UMIG Jelcz-Laskowice

Bezpośrednia obsługa interesantów możliwa jest wyłącznie na skutek zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu. Decyzja w tym zakresie każdorazowo będzie podejmowana przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy bądź Kierownika danego wydziału.

Informacje na temat działalności Urzędu Stanu Cywilnego
tel. 71 381 71 12 e-mail: um.usc@jelcz-laskowice.pl – zaplanowane ceremonie ślubne mają się odbywać w wyznaczonych terminach, – ogranicza się liczbę uczestników ceremonii ślubnej do 4 osób (2 osoby wstępujące w związek małżeński oraz 2 pełnoletnich świadków).

Źródło: UMiG