Jelcz-Laskowice: Uczniowie dostaną pomoc

Dzięki uchwale Rady Miejskiej, uczniowie z Jelcza będą mogli liczyć na pomoc materialną o charakterze socjalnym. Dokument przewiduje wypłatę stypendium, zasiłku, a także pokrycia kosztów z tytułu niepełnosprawności wszystkim tym, którzy są w trudnej sytuacji materialnej.

Wniosek o przyznanie pomocy znajduje się na stronie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Sprawdź szczegóły.