Jelcz-Laskowice: Tysiące złotych dla gminy Jelcz-Laskowice

(fot. fotopolska)

Przedstawiciele kilkunastu gmin odebrali dzisiaj z rąk marszałka Cezarego Przybylskiego promesy na łączną kwotę prawie 17 mln zł. Pieniądze wykorzystane zostaną na budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz na realizację projektów w ramach „Odnowy Dolnośląskiej Wsi” w obszarze wrocławskim. Wśród beneficjentów znalazła się gmina Jelcz-Laskowice z dofinansowaniem w wysokości 28 700 zł.

Pomoc przyznana została na działania w zakresie budowy, przebudowy lub wyposażenia obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz zakup i montaż urządzeń oraz instalacji kanalizacyjnych lub wodociągowych.

DG / TM / UMWD