Jelcz-Laskowice: Trwa głosowanie w Budżecie Obywatelskim

Trwa głosowanie w Budżecie Obywatelskim. W sumie do rozdysponowania jest 600 tysięcy złotych. Głosy na wybrane projekty można oddawać do 20 września.

Lista projektów:

– Budowa oświetlenia na ulicy Włoskiej oraz wzdłuż garaży położonych przy Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „ZGODA” w Jelczu-Laskowicach

Zadanie polega na budowie oświetlenia – 22 drogowych lamp ledowych zasilanych energią elektryczną przez ziemny przewód elektryczny przyłączony do miejskiej instalacji oświetleniowej. (200 000 zł)

– Budowa wiaty integracyjnej biesiadno – ogniskowej na terenach zielonych przy Schronisku Szkolnym w Chwałowicach

Jako mieszkańcy Chwałowic, pragniemy stworzyć zadaszone, atrakcyjne miejsce plenerowych integracji, bezpieczne miejsce spędzania czasu dorosłych i dzieci. Sąsiedztwo istniejącego już, oświetlonego placu zabaw a także planowanego boiska wielofunkcyjnego, tworzy komplementarną ofertę integracyjno – wypoczynkową nie tylko dla nas, ale i dla gości z Jelcza-Laskowic i okolic. (80 000 zł)

– Oświetlenie ulicy Szkolnej w Grędzinie na odcinku 400 metrów

Budowa 10 lamp na odcinku 400 metrów. (100 000 zł)

– Droga dojazdowa do garaży i do rodzinnych ogródków działkowych „ZGODA” – Ulepszenie/Utwardzenie drogi

Ulepszenie drogi gruntowej poprzez ułożenie warstwy gruzu betonowego zgodnie z załączonym planem/opisem. Droga o długości ok. 200 metrów i szerokości ok. 4 metrów. (24 000 zł)

– SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ / REMIZIE STRAŻACKIEJ w Wójcicach

SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ / REMIZIE STRAŻACKIEJ w Wójcicach promująca aktywność fizyczną mieszkańców. (60 000 zł)

– Budowa oświetlenia chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Oławskiej (od Centrum Sportu i Rekreacji w kierunku stawu)

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu korzystania z chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Oławskiej od Centrum Sportu i Rekreacji w kierunku stawu poprzez budowę nowoczesnego i energooszczędnego oświetlenia typu LED. (192 000 zł)

Głosowanie odbywa się poprzez:
– głosowanie elektroniczne w trybie zamkniętym, dostępnym po zalogowaniu się poprzez stronę jelcz-laskowice.budzet-obywatelski.org;
– wrzucenie do urny poprawnie wypełnionej karty do głosowania w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice, w godzinach urzędowania;
– za pośrednictwem poczty, poprzez wysłanie wypełnionej karty do głosowania na adres: Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice, ul. Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice z dopiskiem: „Budżet Obywatelski”, w przypadku zgłoszenia wysłanego drogą pocztową za datę złożenia uznaje się datę wpływu do Urzędu.

Mieszkaniec na papierowej karcie do głosowania musi podać imię, nazwisko, nr PESEL, a także złożyć własnoręczny podpis, w przypadku formularza elektronicznego należy bezwzględnie wpisać imię i nazwisko oraz nr PESEL. Udział w głosowaniu mogą brać mieszkańcy miasta i gminy Jelcz-Laskowice, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 18 lat.