Jelcz-Laskowice: To już pewne, spółka Jelcz dostarczy nowe pojazdy dla armii

– Ważne jest żeby pieniądze, które są wydawane na modernizację trafiały do polskiego przemysłu zbrojeniowego. Ten pojazd sprawdza się. Jest wykorzystywany przez saperów, ale także przez inne jednostki Wojska Polskiego. Jest używany na misjach i uzyskuje jak najlepsze oceny od użytkowników, a więc żołnierzy – powiedział Mariusz Błaszczak, szef MON podczas briefingu na temat dostaw samochodów ciężarowych Jelcz dla wojska.

Spółka Jelcz z ogromnym kontraktem. Wojsko kupuje 888 samochodów

18 grudnia 2018 r. minister Mariusz Błaszczak poinformował o szczegółach umowy na dostawę samochodów ciężarowych JELCZ 442.32 dla Wojska Polskiego.

– Przed chwilą rozmawiałem z dowódcą 2 Mazowieckiego Pułku Saperów. Dziennie w całej Polsce odbywa się kilkanaście wyjazdów związanych z koniecznością rozminowywania i unieszkodliwiania niewybuchów, głównie z okresu II wojny światowej. Jest taka potrzeba i dlatego ten nowoczesny sprzęt trafia do jednostek Wojska Polskiego – podkreślił minister Błaszczak.

Podpisana dziś umowa o wartości ponad 780 mln zł pomiędzy prezesem wchodzącej w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej spółki Jelcz a szefem Inspektoratu Uzbrojenia przewiduje dostawę 888 szt. samochodów średniej ładowności wysokiej mobilności – JELCZ 442.32. wraz z pakietem logistycznym i pakietem szkoleniowym. W tym 473 szt. – w części gwarantowanej zamówienia (samochody w wersji skrzyniowej) oraz 415 szt. w ramach „prawa opcji” (302 szt. w wersji skrzyniowej, 113 szt. podwozi do zabudowy specjalnej). Przewidywane umową terminy dostaw określono na lata 2019-22.

Jest to już trzecia umowa zawarta z firmą Jelcz Sp. z o.o. na dostawy samochodów Jelcz 442.32. Łącznie na potrzeby SZ RP dostarczono 1 242 szt. (w tym 1039 szt. w wersji skrzyniowej oraz 203 szt. podwozi) tego rodzaju pojazdów. Pojazdy specjalne marki JELCZ zostały zaprojektowane jako produkt przeznaczony do celów wojskowych i są wykorzystywane w wielu programach modernizacyjnych SZ RP.

***

Samochód Jelcz 442.32 to pojazd specjalny o napędzie 4×4 przystosowany do jazdy po drogach o nawierzchni twardej oraz w warunkach terenowych. Jest on przeznaczony do przewozu materiałów i przedmiotów niebezpiecznych, technicznych środków zaopatrzenia materiałowego oraz sprzętu specjalistycznego. Konstrukcja skrzyni ładownej samochodu Jelcz 442.32 po demontażu opończy, pałąków oraz burt umożliwia zabudowę ławek do przewozu 24 żołnierzy.