Jelcz-Laskowice: TBS, opłaty za odpady i nowe przystanki. Przed lipcowa sesja rady miejskiej

Pałac w Jelczu-Laskowicach (fot. Sławomir Milejski / Wikipedia)

W ostatni piątek miesiąca radni spotkają się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy na lipcowej sesji rady miejskiej. 28 lipca w samo południe przy ul. Witosa 24 pochylą się nad wieloma zagadnieniami.

W porządku obrad przewidziano m.in.: wysłuchanie informacje na temat funkcjonowania oraz wyników finansowych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oraz podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice.

Radni będą dyskutować także o wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych. Pochylą się również nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości zabudowanej obiektem Centrum Sportu i Rekreacji w Jelczu-Laskowicach, oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.