Jelcz-Laskowice: Takich klas w Jelczu jeszcze nie było

W Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach uruchomiono dwie klasy przygotowawcze dla młodzieży z Ukrainy, która w wyniku wojny przyjechała do Polski.

Uczniowie ukraińscy w klasach przygotowawczych – 1 FP i 1 GP od dziś poznają język polski realizując specjalnie na ten cel opracowany kurs przygotowawczy w dużym wymiarze godzin oraz uczą się o kulturze, tradycjach, obyczajach, geografii Polski. Łączny wymiar zajęć w tygodniu dla jednej klasy to 27 godzin oraz dodatkowo zajęcia rozwijające zainteresowania, a także wycieczki, lekcje teatralne czy muzealne. W najbliższym czasie zaplanowano wyjazd do Muzeum Narodowego we Wrocławiu oraz warsztaty muzyczno-taneczne by zapoznać nowych uczniów z kulturą polską. Każdy uczeń ukraiński będzie miał także przydzielonego w tym tygodniu swojego polskiego kolegę z innego oddziału by na zasadzie pomocy koleżeńskiej mógł bezpośrednio otrzymać wsparcie i pomoc rówieśniczą. Ważne jest, że uczniowie ukraińscy na każdej lekcji przedmiotowej mają  zapewnionego tłumacza biegle władającego  j. ukraińskim i j. polskim, który również pomaga nauczycielowi przedmiotowemu w prowadzeniu zajęć.

Jutro przewidziane są warsztaty integracyjne z pedagogiem, psychologiem i wychowawcą klasy. Wierzymy, że uczniowie ci już odczuli ciepło i przyjaźń polską i dobrze czują się w naszej Szkole. Każdy uczeń wraz z rodzicami po przybyciu do naszej Szkoły został osobiście przywitany przez Dyrektor Szkoły i oprowadzony po budynku wraz z uczniem-tłumaczem, który z ramienia uczniowskiego opowiadał ciekawostki o Szkole.

Informuje szkoła.