Jelcz-Laskowice: Szacowanie strat, spowodowanych przymrozkami, w uprawach rolnych

Gmina Jelcz-Laskowice przyjmuje wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych, w wyniku wystąpienia przymrozków wiosennych. Wnioski należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy, w terminie do 7 czerwca 2024 r.

Druki dostępne są do pobrania na stronie DUW: https://duw.pl/pl/obsluga-klienta/rolnictwo/18587,Dokumentacja-zwiazana-z-szacowaniem-szkod-w-gospodarstwach-rolnych-powstalych-w-.html lub w sekretariacie Urzędu. Szczegóły na stronie UMiG: https://jelcz-laskowice.pl/5,aktualnosci?tresc=2836.