Jelcz-Laskowice: Sprawniej zarejestrujesz samochód! Ruszył system kolejkowy w starostwie

Dla klientów Wydziału Komunikacji w oławskim starostwie został uruchomiony elektroniczny system kolejkowy z możliwością rezerwacji internetowej. Tą metodą można już załatwiać sprawy w wydziale, w obszarze rejestracji pojazdów i prawa jazdy. Wdrożenie systemu ma poprawić jakość obsługi mieszkańców i uporządkować kolejkę osób oczekujących na realizację sprawy

Zadaniem systemu jest ustalenie kolejności obsługi każdego klienta w wybranej grupie spraw, a następnie zaproszenie go do odpowiedniego pokoju i stanowiska poprzez wyświetlenie numeru i nadanie komunikatu głosowego.

System kolejkowy funkcjonuje według następujących zasad:

1) Wchodząc do poczekalni wydziału klienci zobowiązani są pobrać bilet naciskając na urządzeniu drukującym przycisk odpowiadający wybranej grupie spraw: A, B, C.
2) Jedna sprawa przypisana jest do jednego biletu, przy załatwianiu większej ilości spraw należy pobrać odpowiednią ilość biletów.
3) Celem zagwarantowania załatwienia sprawy system kolejkowy będzie zamykany w momencie wyczerpania puli biletów przeznaczonej na dany dzień.
4) W przypadku pobrania błędnego biletu należy zgłosić się do pokoju 207 lub 212.

Wymienione grupy spraw obejmują poniższe zakresy:

A – Rejestracja pojazdów (stanowiska od 1 do 5 w pok. 214)
B – Odbiór dowodów rejestracyjnych (stanowisko 6 i 7 w pok. 216)
C – Prawa jazdy, ośrodki szkolenia kierowców (stanowisko 8 pok. 208)
R – Odbiór biletu zarezerwowanego przez Internet

W systemie zainstalowanym w Wydziale Komunikacji istnieje możliwość rezerwacji kolejki poprzez internet na stronie: www.kolejka.starostwo.olawa.pl. Rejestracja internetowa odbywa się na pełne godziny i można jej dokonywać z tygodniowym wyprzedzeniem.

Grupy spraw obejmują:

A – Rejestrację pojazdów (stanowiska od 1 do 5 w pok. 214)
– rejestracja pojazdów;
– wymiana dowodu ze względu na brak miejsca na odnotowanie badań technicznych;
– wydanie wtórników dowodów rejestracyjnych i kart pojazdu;
– czasowa rejestracja pojazdu;
– kierowanie na wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej.

B – Odbiór dowodów rejestracyjnych (stanowisko 6 i 7 w pok. 216)
– odbiór stałych dowodów rejestracyjnych;
– wyrejestrowanie pojazdu;
– zgłoszenie zbycie pojazdu;
– wtórnik tablic rejestracyjnych;
– wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej;
– utrata lub zniszczenia nalepki kontrolnej na szybę;
– utrata lub zniszczenie znaków legalizacyjnych;
– dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (GAZ / HAK / VAT / TAXI / L);
– dopisanie/wykreślnie współwłaściciela.

C – Prawa jazdy, ośrodki szkolenia kierowców (stanowisko 8 pok. 208)
– wydanie i wymiana prawa jazdy;
– wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK);
– wydanie międzynarodowego prawo jazdy;
– zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi;
– wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów;
– dokonanie wpisu lub zmiany wpisu osoby do ewidencji instruktorów/wykładowców;

Źródło informacji i fotografii: Starostwo powiatowe w Oławie