Jelcz-Laskowice: Spółka Jelcz nadal bez prezesa zarządu?

Spółka wydała komunikat. Wynika z niego, że ogłoszony kilka tygodni temu konkurs na prezesa zarządu nie został rozstrzygnięty.

Rada Nadzorcza JELCZ Sp. z o.o. Uchwałą nr 159/VI/2024 z dnia 24.05.2024 r. podjęła decyzję o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu JELCZ Sp. z o.o. bez wyłonienia kandydata – czytamy w komunikacie spółki Jelcz.

Obecnie pełniącym obowiązki prezesa zarządu spółki jest Marcin Runowicz.

Sytuacja kadrowa nie przeszkadza jednak w rozwoju firmy. Kilka dni temu informowaliśmy o kolejnym dużym zamówieniu, które będzie realizowane przez spółkę.

Jelcz-Laskowice: Spółka Jelcz z kolejnym kontraktem. Umowa na 200 szt. modelu Jelcz 862