Jelcz-Laskowice: Samorządowcy przeciw wariantowi nr 44

Jelcz-Laskowice, 31 lipca 2009 (fot. fotopolska / uriuk.com)

Samorządowcy wchodzący w skład Komitetu Strategicznego Powiatu Oławskiego zajęli stanowisko w sprawie wariantów przebiegu Kolei Dużych Prędkości, przecinającym Gminę Jelcz-Laskowice oraz Gminę Oława. Stanowisko Komitetu Strategicznego przedstawione zostało w piśmie przesłanym do Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz do wiadomości Centralnego Portu Komunikacyjnego.

W sposób szczególny samorządowcy sprzeciwiają się wariantowi nr 44, podkreślając jego niekorzystne oddziaływanie na bezpośrednie otoczenie. Autorzy pisma podkreślają, że wariant ten przechodzi przez tereny zamieszkałe, stanowi zagrożenie ekologiczne dla ujęć wody, obniża walory turystyczne Gminy Jelcz-Laskowice i Gminy Oława i zagraża degradacją terenów chronionych Natura 2000.

Również pozostałe warianty (nr 41, 42 i 43) oceniono jako niekorzystne dla Gminy Jelcz-Laskowice i podkreślono, że budzą one obawy lokalnej społeczności. Wskazano, aby Kolei Dużych Prędkości była tak projektowana, aby jak najdalej odsunąć ją od zabudowań mieszkalnych. Ponadto samorządowcy wskazują w swoim stanowisku własne propozycje rozwiązania problemu, np. poprowadzenie Kolei Dużych Prędkości w korytarzu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia w sąsiedztwie wrocławskiego lotniska.

Źródło: UMiG