Jelcz-Laskowice: Rewolucja w komunikacji w regionie?

Za nami konferencja prasowa Związku Powiatowo-Gminnego „Oławskie Przewozy Gminno-Powiatowe”, na której przedstawiono zakres działań nowopowstałego Związku. Planowane są liczne usprawnienia komunikacyjne: większa liczba połączeń na terenie poszczególnych gmin i międzygminnych, nowe linie powiatowo-gminne, zintegrowanie połączeń autobusowych z rozkładem jazdy powstającej Wrocławskiej Kolei Metropolitalnej. Ponadto zostanie utworzona strona internetowa z aktualizowaną mapą przystanków i rozkładów jazdy, będzie tez można skorzystać z aplikacji mobilnej na telefon, systemu dynamicznej informacji pasażerskiej.

Związek „Oławskie Przewozy Gminno-Powiatowe” planuje inwestycje w tabor autobusowy, polegające na zakupie nowoczesnego taboru autobusowego, w tym niskoemisyjnego. Kolejnym punktem programowym jest dostosowanie wielkości taboru do liczby pasażerów, w tym dla osób niepełnosprawnych. Ważnym elementem działalności Związku będą inwestycje w infrastrukturę komunikacyjną, polegające na zwiększeniu liczby przystanków autobusowych, w tym do stacji kolejowych oraz węzłów przesiadkowych, a także modernizacja istniejących przystanków autobusowych – z dostosowaniem dla osób, w tym system dynamicznej informacji pasażerskiej oraz budowa węzłów przesiadkowych.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Dariusz Koprowski zapowiedział ponadto budowę nowych „park & ride” oraz „bike & ride”, w tym z usprawnieniami dla osób niepełnosprawnych. Związek „Oławskie Przewozy Gminno-Powiatowe” zamierza pozyskiwać na swoją działalność i prowadzone przez siebie inwestycje środki zewnętrzne.

Źródło: UMiG