Jelcz-Laskowice: Remont Techników i Fabrycznej. Zmiana organizacji ruchu

(fot. Pixabay)

W związku z remontem ul. Techników i ul. Fabrycznej zostanie wprowadzona od 19 września br. czasowa organizacja ruchu na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Belgijskiej. Ruch tamtędy będzie przebiegać jednokierunkowo. Planowany termin zakończenia prac – 31 grudnia br.

Burmistrz Bogdan Szczęśniak odebrał z rąk wojewody Pawła Hreniaka promesę opiewającą na 3,4 mln zł, na realizację tej inwestycji drogowej. Dofinansowanie dla Jelcza-Laskowic jest jednym z najwyższych spośród ponad stu przyznanych samorządom na Dolnym Śląsku.

W ramach prac zostanie wyremontowana na odcinku 3,7 km nawierzchnia drogowa wraz z kanalizacją deszczową, opracuje się tymczasową i docelową organizację ruchu, a także uporządkuje się tereny zielone, przylegające do remontowanych dróg. Wyłoniona w przetargu firma Berger Bau zrealizuje tę inwestycję za sumę 5,2 mln zł.

Ponadto w gminie Jelcz-Laskowice dofinansowany będzie remont wiaduktu w Minkowicach Oł. w kwocie ok. 1 mln zł. Inwestycja ta będzie realizowana przez powiat oławski.

Źródło: UMiG