Jelcz-Laskowice: Radni zdecydują m.in. o lokalizacji nowych przystanków

Pałac w Jelczu-Laskowicach (fot. Sławomir Milejski / Wikipedia)

Znamy już porządek obrad lutowej sesji. Radni spotkają się w ostatni piątek miesiąca – 25 lutego. W trakcie sesji podjęta powinna zostać uchwała w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych. Radni zajmą się również nadaniem nazw ulic w Chwałowicach i w Brzezinkach.

W trakcie lutowej sesji powinniśmy także poznać szczegóły sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w 2021 roku. Radni zostaną też poinformowani o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Jelcz-Laskowice za 2021 rok.

Pełny porządek obrad na stronie UMiG.