Jelcz-Laskowice: Radni o pieniądzach, wyprawkach i… zmianie nazwy stacji kolejowej

Przed nami marcowa sesja Rady Miejskiej. Znamy już porządek obrad.

31 marca o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy radni pochylą się nad wieloma punktami. W planach między innymi podjęcie uchwał ws. zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2022 rok, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Jelcz-Laskowice na lata 2022-2030 i udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.

W trakcie obrad przewidziano również podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice dotyczących realizacji projektu pod nazwą: „Budżet Obywatelski w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice w 2023 r.” i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice.

Radni zajmą się także ustanowieniem pomocy rzeczowej pod nazwą „Jelczańsko-Laskowicka Wyprawka” oraz podejmą uchwałę w sprawie przyjęcia: „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jelcz-Laskowice w 2022 roku.”

Poznamy też m.in. treść uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami przysiółka Celina w przedmiocie wyrażenia opinii co do zmiany typu miejscowości oraz uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany nazwy stacji kolejowej położonej w Miłoszycach.

Pełny porządek na stronie UMiG.