Jelcz-Laskowice: Radni o pieniądzach dla kościoła i korekcie budżetu

Jelcz-Laskowice domki Jelcz-Laskowice noclegi

Jelcz-Laskowice domki Jelcz-Laskowice noclegi (fot. fotopolska)

Znamy już porządek obrad sesji rady miejskiej. Radni spotkają się na sesji 31 maja w samo południe.

W trakcie obrad radni podejmą wiele uchał. Wśród nich znalazła się m.in. uchwała ws. zmian budżetu miasta i gminy na 2022 rok.

Ponadto radni podejmą uchwałę w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Miłoszycach na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy dwóch ołtarzach bocznych oraz w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jana Nepomucena w Minkowicach Oławskich na dofinansowanie remontu ratowniczego konstrukcji kościoła p.w. Św. Jana Nepomucena – etap II.

Pełny porząd obrad na stronie UMiG.