Jelcz-Laskowice: Przewozy dla dzieci niepełnosprawnych

W gminie Jelcz-Laskowice obowiązuje regulamin dowozu i zwrotu kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych. Obejmuje on niepełnosprawne 5- i 6-latki (przedszkole), uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także podopiecznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych. W określonych przypadkach dotyczy niepełnosprawnych do 25. roku życia.

Gmina zapewnia bezpłatne dojazdy do najbliższej placówki oświatowej, a także zwraca koszty dojazdu ucznia własnym środkiem transportu oraz komunikacją publiczną. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny przyjmuje wnioski o zwrot kosztów dojazdu w terminie do 20 sierpnia. Szczegóły wraz z załącznikami wymaganymi przy składaniu wniosków – w zakładce oświata.

Źródło: UMiG