Jelcz-Laskowice: Program poprawy jakości powietrza na terenie gminy

Na stronie UMiG pojawiła się ankieta związana z „planowanym udzielaniem dotacji celowych dla osób fizycznych (…) na zadania polegające na wymianie nieekologicznych źródeł ciepła wraz z modernizacją kotłowni na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej oraz wykonania instalacji odnawialnych źródeł energii w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Jelcz-Laskowice (…)”.

Osoby zainteresowane mogą składać wypełnione ankiet w sekretariacie Urzędu do 15.02.2018 r. Tutaj znajdziesz dokument do pobrania.