Jelcz-Laskowice: Praca szuka człowieka. Rekrutacja na stanowisko kierownika MGOPS

Burmistrz Jelcza-Laskowic ogłosił nabór kandydatów na stanowisko kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach. Osoby, które chcą wziąć udział w rekrutacji muszą posiadać wyższe wykształcenie.

Powinni też posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej. Ponadto kandydaci muszą znać przepisy dotyczące: pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i kodeksu pracy.

Do obowiązków kierownika MGOPS należy m.in.: kierowanie działalnością instytucji, a także realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej. UMiG na zgłoszenia czeka do 16 lipca.

Więcej informacji na stronie jelcz-laskowice.pl/5,aktualnosci?tresc=2868.