Jelcz-Laskowice: Ponad 6 mln zł dla osób planujących założenie własnej firmy

Kolejne preferencyjne pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla Dolnoślązaków poszukujących zatrudnienia lub bezrobotnych, powyżej 30 roku życia. Pieniądze na ten rodzaj wsparcia powierza Funduszowi Regionu Wałbrzyskiego Bank Gospodarstwa Krajowego. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego przedstawiciele obu podmiotów podpisali umowę w tej sprawie.

Nowy fundusz wspierający rynek pracy jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Dysponuje nimi Zarząd Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca, które we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przeznaczą na rozwój regionu 642 mln zł. Łącznie ze środkami własnymi pośredników finansowych będzie to prawie 750 mln zł. Pieniądze te pozwolą stworzyć m.in. stałe programy wsparcia przedsiębiorczości czy zwiększania konkurencyjności małych i średnich firm.

– Zależy nam na tym, by aktywizować Dolnoślązaków, wspierać ich w budowaniu własnego, choćby najmniejszego biznesu czy pomagać w powrocie na rynek pracy. Wiele naszych instytucji ma podobne projekty, jak choćby Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej, Dolnośląski Fundusz Rozwoju czy Dolnośląski Park Innowacji i Nauki. Mamy swój samorządowy program pod roboczą nazwą Dolnośląskie Żłobki, który pozwala na tworzenie nowych miejsc dla dzieci w żłobkach, a rodzicom daje szanse na powrót do pracy czy założenie własnej działalności. Dlatego cieszy nas ten kolejny projekt. – mówił podczas briefingu prasowego Marszałek Cezary Przybylski.

Z oferty Funduszu będą mogły skorzystać osoby planujące założyć własną działalność, które ukończyły 30 lat i aktualnie szukają pracy, lub są osobami bezrobotnymi. Pieniądze będą mogły przeznaczyć na bieżącą działalność, na cele związane z uruchomieniem biznesu: np. pokrycie kosztów zakupu towarów, niezbędnych urządzeń i maszyn, przystosowania lokalu pod działalność, czy na usługi księgowych. Pożyczki będą udzielane na preferencyjnych warunkach, bez opłat i prowizji za złożenie wniosku czy uruchomienie pożyczki, z oprocentowaniem na poziomie 0,175% rocznie, czyli wielokrotnie mniej niż w bankach komercyjnych. Wsparcie skierowane będzie w szczególności do osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: osób 50+, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych lub o niskich kwalifikacjach.

FRW z BGK otrzyma do rozdysponowania kwotę 6,1 mln zł. Maksymalna kwota pożyczki może wynieść do 80 tys. zł, a okres spłaty może trwać nawet do 7 lat. Dodatkowo przedsiębiorca będzie miał możliwość wystąpienia o roczną karencję w spłacie kapitału.

– Planujemy, że do końca 2023 r. na wsparcie w zakładaniu nowych przedsiębiorstw przeznaczymy w woj. dolnośląskim prawie 56 mln zł. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości to jeden z filarów naszej strategii. Z naszą pomocą w ciągu czterech ostatnich lat powstało prawie 300 nowych firm na Dolnym Śląsku. Podpisywana dziś umowa otwiera nowe możliwości na dolnośląskim rynku pracy. – powiedział Przemysław Cieszyński, członek zarządu BGK.

Według danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu stopa bezrobocia w styczniu 2018 r. wyniosła 6,0 proc. w regionie i 2,2 proc. we Wrocławiu. Oznacza to, że bez pracy pozostaje odpowiednio 72 tys. osób w całym województwie i 8,5 tys. w jego stolicy.

REKLAMA