Jelcz-Laskowice: Ponad 2 miliony złotych na budowę nowego boiska w Jelczu

W ramach pierwszego naboru do Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk podjął decyzję o dofinansowaniu budowy 360 hal kwotą ponad 730 mln zł. Pieniądze trafią m.in. na budowę nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy PSP nr 3 w Jelczu-Laskowicach – 2 100 000 zł (transza na rok 2024).

Celem Programu Olimpia jest poprawa dostępu do nowoczesnej przyszkolnej infrastruktury sportowej. Ma on za zadanie realizację cywilizacyjnej konieczności poprawy dostępu do infrastruktury sportowej, w szczególności dzieciom. Jednocześnie umożliwi to sportowy rozwój młodzieży oraz aktywność fizyczną osób z pozostałych grup społecznych. Dotacja na dofinansowanie realizacji zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach Programu może wynieść nie więcej niż 70 proc. wydatków związanych z realizacją zadania.

REKLAMA