Jelcz-Laskowice: Pomnik w 100-lecie niepodległości

Burmistrz Bogdan Szczęśniak podpisał umowę na wykonanie pomnika. Za wykonanie będzie odpowiedzialny Leri Papidze z wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Obecnie trwają prace nad skompletowaniem dokumentacji.

Pomnik stanie przy ul. Witosa na wspólnym postumencie z głazem upamiętniającym pierwszych polskich osadników w Laskowicach Oławskich po 1945 roku. Plany zakladają, że monument zostanie odsłonięty 11 listopada bieżącego roku.