Jelcz-Laskowice: Pieniądze na zabytki w Jelczu i okolicach

(fot. Pixabay)

Jednostki samorządu terytorialnego mogły składać wnioski o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadania inwestycyjne związane z ochroną zabytków. Możliwe było wnioskowanie o dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych na gminnych obiektach zabytkowych lub udzielenie dotacji na te prace dla obiektów sakralnych.

Z wnioskami o uwzględnienie prac remontowych i konserwatorskich w ramach naboru do Burmistrza Jelcza-Laskowic wystąpiły Parafie w Miłoszycach, Minkowicach Oławskich oraz w Jelczu-Laskowicach przy ul Witosa 47. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice po konsultacjach z proboszczami przystąpili do pisania wniosków, które zostały wysłane w marcu 2023 do Banku Gospodarstwa Krajowego poprzez Aplikację Polski Ład Dodatkowo Gmina Jelcz-Laskowice złożyła 2 własne wnioski na rewaloryzację i zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Witosa w Jelczu-Laskowicach.

Dofinansowanie w wysokości 98 % kosztów inwestycji otrzymają zadania:

Remont elewacji wraz dociepleniem kościoła pw. „Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Jelczu-Laskowicach – dofinansowanie w wysokości 558 600,00 zł,

Remont konserwatorski Kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Minkowicach Oławskich – dofinansowanie w wysokości 488 236,00 zł.

Pozostałe 2 % wartości zadania stanowić będzie udział własny Gminy. Dzięki staraniom miejskich urzędników Kościół przy ul. Witosa w Jelczu-Laskowicach zostanie docieplony oraz wyremontowana zostanie jego elewacja. W ramach zakresu prac zaplanowano renowacje i uzupełnienie tynków, wykończenia malarskie, malowanie elementów drewnianych, docieplenie elewacji, wymiana elementów drewnianych elewacji kościoła.

W Minkowicach Oławskich zaplanowano prace konserwatorskie w zakresie wieży i elewacji frontowej. Zakres prac obejmuje umycie elewacji metodą hydrodynamiczną, usunięcie luźnych, fragmentów elewacji, konserwację cegły, elementów kamiennych, betonowych i sztukatorskich np. gzymsy, parapety, konserwację lub rekonstrukcję bryzolet oraz elementów metalowych.

Realizację zaplanowano do końca 2024 roku.

Źródło: UMiG