Jelcz-Laskowice: Opaska bezpieczeństwa dla seniorów

Jelcz - ulica Ogrodowa (fot. fotopolska / zdjęcie ilustracyjne)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zachęca seniorów powyżej 65. roku życia, prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkających z bliskimi, którzy nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki – do wzięcia udziału w programie „Korpus Wsparcia Seniorów” i zaopatrzenia się w opaskę bezpieczeństwa.

MGOPS przystąpił do realizacji II modułu programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023. Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość” poprzez użytkowanie opaski bezpieczeństwa.

Seniorów w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom MGOPS zaprasza do wzięcia udziału w programie.

Opaska bezpieczeństwa jest całodobowo połączona z centrum monitoringu, co zapewnia poczucie bezpieczeństwa osoby objętej opieką oraz jej członkom rodziny. Opaska wyposażona jest w: przycisk bezpieczeństwa (SOS), funkcje pomiaru tętna i saturacji, detektor upadku, lokalizator GPS, czujnik zdjęcia opaski, funkcję dwustronnej komunikacji głosowej i funkcję przypominania o konieczności zażycia leków.

Zainteresowani seniorzy proszeni są o kontakt osobisty w Ośrodku Pomocy, ul. Witosa 41, Jelcz-Laskowice, bądź telefoniczny pod nr tel. 517 130 297.