Jelcz-Laskowice: Obowiązek zgłoszenia źródeł ciepła

Ulica Oławska w Jelczu-Laskowicach (Zdjęcie ilustracyjne, fot. fotopolska.eu)

Burmistrz Jelcza-Laskowic przypomina, że od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca nieruchomości ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) wskazującej źródła ciepła i źródła spalania paliw.