Jelcz-Laskowice: Nowy dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach

Zbigniew Kamieniak zostanie dyrektorem ZS w Jelczu-Laskowicach. Oficjalna uroczystość wręczenia stosownej uchwały odbyła się w starostwie. W spotkaniu wzięli udział – dyrektor Zbigniew Kamieniak, starosta powiatu oławskiego Mirosław Kulesza oraz naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Magdalena Bronowicka-Romei.

Zbigniew Kamieniak jest obecnie dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy. W wyniku konkursu ogłoszonego przez Zarząd Powiatu w Oławie, i rozstrzygniętego w dniu 29 czerwca br., Zbigniew Kamieniak będzie nowym dyrektorem ZS w Jelczu-Laskowicach przez najbliższe pięć lat. Tę funkcję będzie pełnił od dnia 1 września br. do 31 sierpnia 2028 roku.

Na spotkaniu starosta Mirosław Kulesza złożył gratulacje nowo wybranemu szefowi powiatowej placówki i życzył sukcesów w pracy zawodowej. Był to również czas na przekazanie stosownej uchwały zarządu powiatu – dokumentu powierzającego stanowisko dyrektora.