Jelcz-Laskowice: Nowe zasady segregacji odpadów

Od 17 stycznia 2018 r. obowiązują w gminie Jelcz-Laskowice nowe zasady odbioru śmieci segregowanych. Mieszkańcy deklarujący selektywną zbiórkę będą segregować następujące frakcje: papier; szkło; metale i tworzywa sztuczne – zbierane łącznie; BIO – odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

Odpady segregowane należy gromadzić w zabudowie wielorodzinnej w opisanych pojemnikach lub w zabudowie jednorodzinnej w opisanych workach w ujednoliconej kolorystyce.

Więcej informacji na stronie UMiG.