Jelcz-Laskowice: Nowe stawki za wywóz śmieci

W związku z uchwałą Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z 25 kwietnia 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty od 1 lipca, obowiązywać będą nowe stawki opłaty:

15 złotych od osoby – stawka opłaty dla segregujących odpady;

29 złotych od osoby – stawka opłaty dla nie segregujących odpady.