Jelcz-Laskowice: Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie oławskim

Takie wsparcie przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów wynajęcia prawnika i złoży w tym zakresie stosowne oświadczenie. Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej z 5 sierpnia 2015 (tekst jednolity – DzU z 2019, poz. 294), Starosta Oławski utworzył 3 punkty, w których poza dniami ustawowo wolnymi od pracy, jest udzielana nieodpłatnie pomoc prawna dla osób uprawnionych.

W Jelczu-Laskowicach punkt zlokalizowany jest w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Witosa 41, pokój 21.

Harmonogram przyjęć:

  • w poniedziałki, środy, czwartki i piątki – od godz. 8.00 do 13.00 oraz we wtorki: od godz. 13.00 do 18.00.

Telefoniczna rejestracja na wizytę do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej – 71-301-15-22.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Oławie