Jelcz-Laskowice: Nabór na stanowisko prezesa ZGM-TBS

Rada Nadzorcza Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS sp. z.o.o. W Jelczu-Laskowicach ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu. Wymagania dot. kandydatów, regulamin konkursu z podaniem dokumentacji, która zgłaszający się do konkursu kandydat powinien złożyć i inne informacje dot. przebiegu konkursu są dostępne w siedzibie spółki i na jej stronie internetowej.

Zgłoszenia do konkurs należy składać do 22 sierpnia do godz 15:00 w sekretariacie spółki lub drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru. Decyduje data wpływu do ZGM-TBS sp. z.o.o.