Jelcz-Laskowice: Możliwe spadki ciśnienia wody

(fot. Pixabay)

Zakład Gospodarki Komunalnej informuje o możliwych spadkach ciśnienia wody. – W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami oraz brakiem opadów stwierdzamy zwiększony o prawie 1/4 średniodobowy pobór wody przez mieszkańców gminy.

Największy pobór występuje w godzinach 19:00-22:00. I właśnie w tym czasie mogą wystąpić spadki ciśnienia w kranach. – Apelujemy o niewykorzystywanie wody wodociągowej do innych potrzeb niż socjalno-bytowych.