Jelcz-Laskowice: Mieszkańcy Jelcza bliżej Czech?

Po raz pierwszy od 2017 roku spotkanie burmistrzów z miast partnerskich Jelcza-Laskowic odbyło się w formacie czterostronnym, z udziałem strony czeskiej. Gmina Jelcz-Laskowice chce ożywić współpracę z Rtyne v Podkrkonosi, a nowy burmistrz Stanislav Reznicek jest tym zainteresowany.

Burmistrzowie z miast partnerskich odwiedzili jelcz-Laskowice z okazji Dożynek Gminnych. Po raz pierwszy od wybuchu wojny uczestniczył w rozmowach burmistrz Szczyrca Oleg Wasylyszyn, inną nowością była obecność delegacji czeskiej. – Pamiętamy, że akt partnerstwa między samorządami podpisywał w 2010 roku burmistrz Rtyne v Podkrkonosi Zdenek Springr – podkreśla zastępca burmistrza Romuald Piórko. – Potem współpraca między naszymi samorządami utrzymywała się w środowiskach sportowych i między strażakami, nie była jednak tak intensywna jak z Gudensbergiem i Szczyrcem. Po zmianie władzy w Rtyne chcieliśmy poznać nowego burmistrza i zaproponować mu ożywienie partnerstwa. Myślę, że nasza propozycja padła na podatny grunt.

Na spotkaniu roboczym burmistrzów Stanislav Reznicek przedstawił stworzyszenia oraz wydarzenia kulturalne, odbywające się w Rtyne. Pojawiły się pierwsze pomysły, które ze środowisk można zaangażować do odnowionej współpracy. Burmistrz Oleg Wasylyszyn przedstawił szereg inwestycji realizowanych w Szczyrcu dzięki pomocy Gudensberga. Zastępca Burmistrza Romuald Piórko dziękował stronie niemieckiej za wsparcie finansowe przy spotkaniu młodzieży z miast partnerskich, wyraził również nadzieję, że dołączenie strony czeskiej ożywi relacje wszystkich samorządów.

W części dotyczącej prezentacji miasta goście z zagranicy mogli zwiedzić nowe przedszkole ze żłobkiem na ul. Świętochowskiego. Byli pod wrażeniem rozwiązań ekologicznych zastosowanych w budynku i przyjaznego położenia wśród zieleni. Wizyta w firmie Italmetal pokazała przemysłowe oblicze miasta. Najnowocześniejsze prasy i przestronna hala produkcyjna, w której produkowanych jest szereg detali uzmysłowiły naszym gościom, jak dynamicznie rozwija się przemysł w Jelczu-Laskowicach. Z kolei uczestnictwo w wystawie Centrum Historii Zajezdnia i odsłonięcie rzeźby Żubra pokazały, jak troszczymy się o tożsamość naszego miasta i jego tradycje.

Podczas Gminnych Dożynek w Minkowicach Oł. nie mogło zabraknąć stoiska przygotowanego przez Stowarzyszenie Miast Partnerskich w Gudensbergu, gdzie serwowano tradycyjną, produkowaną naturalnymi metodami „Ahle Wurst”. Goście ze Szczyrca wystąpili w tradycyjnych wyszywankach i przekazali wiceburmistrzowi Piórce tradycyny obrzędowy korowaj. Ze sceny pozdrawiały również i prezentowały swoje dary delegacje z Gudensberga i Rtyne.

Źródło: UMiG