Jelcz-Laskowice: Mieszkańcu, nie zapomnij o deklaracji

Burmistrz Jelcza-Laskowic przypomina, że od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca nieruchomości ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) informującej o źródłch ciepła i źródłach spalania paliw. Należy zgłosić każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW.

Deklarację można złożyć drogą elektroniczną, bez wychodzenia z domu,  na stronie:

ceeb.gov.pl

lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Jelcz-Laskowice, ul. Witosa 24 (wniosek dostępny 
w siedzibie Urzędu oraz na stronie: https://www.um.jelcz-laskowice.finn.pl/bipkod/27321170).

Na wysłanie deklaracji mieszkańcy mają 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących.
W przypadku nowo powstałych obiektów jest to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Odpowiedzialnym za to zadanie jest Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB).

Źródło: UMiG