Jelcz-Laskowice: Maseczki dla pasażerów Kolei Dolnośląskich

Od 20.04.2020 r. do 19.05.2020 r. w kasach KD będzie prowadzona sprzedaż biletów z nowej oferty „Bezpieczni z KD”. W ramach oferty podróżny będzie mógł nabyć bilet sieciowy miesięczny.

Podczas zakupu do każdego biletu „Bezpieczni z KD” kasjer wyda nieodpłatnie pakiet 20 sztuk maseczek ochronnych. Bilety zakupione w ofercie nie podlegają zwrotowi.

Cena biletu miesięcznego sieciowego imiennego jest zryczałtowana i wynosi:

Cena biletu (złotych brutto – zawiera podatek VAT w wysokości 8%)

bez uprawnień do ulgi ustawowej : 249 zł
z ulgą ustawową 33%: 166,83
z ulgą ustawową 37%: 156,87
z ulgą ustawową 49%: 126,99
z ulgą ustawową 51%: 122,01
z ulgą ustawową 93%: 17,43