Jelcz-Laskowice: Letnie półkolonie

Burmistrz Jelcza-Laskowic informuje o możliwości zgłoszenia dziecka do udziału w półkolonii, organizowanej w czasie wakacji letnich.

Przewiduje się organizację czterech turnusów:

I) 24.06 – 28.06 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Hirszfelda 92, Jelcz-Laskowice,

II) 01.07 – 05.07 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Hirszfelda 92, Jelcz-Laskowice,

III) 08.07 – 12.07 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2, Al. Młodych 1, Jelcz-Laskowice,

IV) 15.07 – 19.07 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2, Al. Młodych 1, Jelcz-Laskowice.

Na karcie półkolonii należy wskazać termin wypoczynku (można zapisać dziecko na kilka turnusów). Godziny pobytu: od 7 do 16 (prosimy o dopisanie na karcie informacji o przewidywanych godzinach uczęszczania przez dziecko na zajęcia).

Odpłatność za tydzień (od poniedziałku do piątku): 150 zł. dla dzieci z Gminy Jelcz-Laskowice.

Organizator zapewnia wyżywienie: II śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek. Program półkolonii zostanie przedstawiony po zebraniu kart kwalifikacyjnych i utworzeniu się grup (liczących maksymalnie 15 dzieci). Opiekę sprawować będzie wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Zorganizowanie półkolonii i liczba turnusów zależeć będzie od zainteresowania rodziców i możliwości organizacyjnych. Karty kwalifikacyjne można pobrać i wypełnione złożyć w sekretariatach PSP 3 przy ul. Hirszfelda 92 lub Prusa 2 w Jelczu-Laskowicach, PSP 2 przy Al. Młodych 1 w Jelczu-Laskowicach – w nieprzekraczalnym terminie do 31.05 br.