Jelcz-Laskowice: Koronawirus w Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2

Komunikat w tej sprawie wystosowała dyrektorka placówki Agata Skierska. Zgodnie z zaleceniem Sanepidu, podjęto decyzję o objęciu jednej klasy edukacji wczesnoszkolnej zdalnym nauczaniem w okresie od 13 do 19 października. Powodem jest zakażenie wychowawcy tej klasy. Zgodnie z zaleceniem Sanepidu kwarantanną do dnia 19 października zostały objęte rodziny uczniów wyżej wymienionej klasy oraz sześciu nauczycieli wraz z ich domownikami. Obecnie na kwarantannie przebywa 10 nauczycieli za których zostały zorganizowane zastępstwa.

Pełna treść komunikatu jest dostępna na portalu tuolawa.pl.