Jelcz-Laskowice: Kontynuacja bezpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku

Od 2016 roku w naszym powiecie działają 3 punkty, uruchomione przez starostę oławskiego, w których osobom uprawnionym jest udzielana (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy) nieodpłatnie pomoc prawna. Jeden z takich punktów znajduje się w Jelczu-Laskowicach.

W 2017 roku w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w naszym powiecie udzielono łącznie 569 porad prawnych. Najwięcej porad udzielono w punkcie zlokalizowanym w Jelczu-Laskowicach – 176 porad, co stanowi 30,9%. Drugim w kolejności był punkt w mieście Oława – 158 porad, co stanowi 27,8% oraz punkt obsługujący mieszkańców gminy Gmina Domaniów – 124 porady, co stanowi 21,8% oraz gmina Oława – 111 porad, co stanowi 19,5 %.

Z porad prawnych częściej korzystały kobiety, najwięcej było osób powyżej 65. roku życia. Najczęstszą formą udzielonej pomocy prawnej było poinformowanie osoby uprawnionej, o obowiązującym stanie prawnym oraz wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego.

W punktach, w których nieodpłatną pomoc prawną udzielają adwokaci lub radcowie prawni, dominuje pomoc prawna udzielana osobom uprawnionym, które ukończyły 65 lat, lub nie ukończyły 26. Kolejną grupą są osoby, które posiadają decyzje o świadczeniu pomocy społecznej i Kartę Dużej Rodziny. Prawnicy udzielają porad prawnych w zakresie przewidzianym ustawą, a wśród nich dominują sprawy z zakresu: prawa cywilnego, prawa spadkowego i prawa rzeczowego.

Bezpłatną pomoc prawną w Jelczu uzyskasz w budynku Urzędu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice, ul. Witosa 24, (sala USC). Pomoc prawna świadczona jest w poniedziałki, środy, czwartki i piątki od godz. 8.00 do 13.00 oraz we wtorki od godz. 15.00 do 19.00. Punkt ten prowadzi organizacja pozarządowa.