Jelcz-Laskowice: Kontynuacja bezpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku

Od 2016 roku w naszym powiecie działają 3 punkty, uruchomione przez starostę oławskiego, w których osobom uprawnionym jest udzielana (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy) nieodpłatnie pomoc prawna. Jeden z takich punktów znajduje się w Jelczu-Laskowicach.

W 2017 roku w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w naszym powiecie udzielono łącznie 569 porad prawnych. Najwięcej porad udzielono w punkcie zlokalizowanym w Jelczu-Laskowicach – 176 porad, co stanowi 30,9%. Drugim w kolejności był punkt w mieście Oława – 158 porad, co stanowi 27,8% oraz punkt obsługujący mieszkańców gminy Gmina Domaniów – 124 porady, co stanowi 21,8% oraz gmina Oława – 111 porad, co stanowi 19,5 %.

Z porad prawnych częściej korzystały kobiety, najwięcej było osób powyżej 65. roku życia. Najczęstszą formą udzielonej pomocy prawnej było poinformowanie osoby uprawnionej, o obowiązującym stanie prawnym oraz wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego.

W punktach, w których nieodpłatną pomoc prawną udzielają adwokaci lub radcowie prawni, dominuje pomoc prawna udzielana osobom uprawnionym, które ukończyły 65 lat, lub nie ukończyły 26. Kolejną grupą są osoby, które posiadają decyzje o świadczeniu pomocy społecznej i Kartę Dużej Rodziny. Prawnicy udzielają porad prawnych w zakresie przewidzianym ustawą, a wśród nich dominują sprawy z zakresu: prawa cywilnego, prawa spadkowego i prawa rzeczowego.

Bezpłatną pomoc prawną w Jelczu uzyskasz w budynku Urzędu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice, ul. Witosa 24, (sala USC). Pomoc prawna świadczona jest w poniedziałki, środy, czwartki i piątki od godz. 8.00 do 13.00 oraz we wtorki od godz. 15.00 do 19.00. Punkt ten prowadzi organizacja pozarządowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *