Jelcz-Laskowice: Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły

Burmistrz Jelcza-Laskowic ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Jelczu-Laskowicach. Oferty należy złożyć do dnia 13 marca do godz. 16:30. Informacje o konkursie na stronie UMiG.