Jelcz-Laskowice: Komunikacja w okresie świątecznym

Burmistrz Jelcza-Laskowic informuje, że w okresie świątecznym w rozkładach jazdy autobusów komunikacji miejskiej dojdzie do kilku zmian.

24, 27, 28, 31 grudnia 2018:

linia nr 1 relacji Jelcz-Laskowice – Piekary, Nowy Dwór:

1. w całości zawieszeniu ulegną kursy rozpoczynające się na przystanku Jelcz-Laskowice ul. Techników-szkoła o godz.: 9.25, 10.30.

2. Kurs rozpoczynający się na przystanku Jelcz-Laskowice ul. Techników-szkoła o godz. 15.50 zostanie skrócony. Po zrealizowaniu trasy do przystanku Jelcz-Laskowice-komisariat-pętla o godz. 16.43, autobus przejedzie na przystanki : Jelcz-Laskowice Oławska-galeria, Jelcz-Laskowice ul. Tańskiego-szkoła i zakończy kurs o godz. 16.49 na przystanku Jelcz-Laskowice ul. Techników-szkoła.

Linia nr 2 relacji Jelcz-Laskowice – Chwałowice, Dębina:

1. w całości zawieszeniu ulegną kursy rozpoczynające się na przystanku Jelcz-Laskowice ul. Techników-szkoła o godz.: 9.23, 10.25.

2. Kurs rozpoczynający się na przystanku Jelcz-Laskowice ul. Techników-szkoła o godz. 15.45 zostanie skrócony. Po zrealizowaniu trasy do przystanku Jelcz-Laskowice-komisariat-pętla o godz. 16.38, autobus przejedzie na przystanki: Jelcz-Laskowice Oławska-galeria, Jelcz-Laskowice ul. Tańskiego-szkoła i zakończy kurs o godz. 16.44 na przystanku Jelcz-Laskowice ul. Techników-szkoła.

Linia nr 3 relacji Jelcz-Laskowice – Grędzina:

1. w całości zawieszeniu ulegnie kurs rozpoczynający się na przystanku Jelcz-Laskowice ul. Techników-szkoła o godz. 9.20.

2. Kurs rozpoczynający się na przystanku Jelcz-Laskowice ul. Techników-szkoła o godz. 15.00 zostanie skrócony. Po zrealizowaniu trasy do przystanku Mościsko o godz. 16.06 autobus przejedzie na przystanki: Jelcz-Laskowice-komisariat-pętla, Jelcz-Laskowice Oławska-galeria, Jelcz-Laskowice ul. Tańskiego-szkoła i zakończy kurs o godz. 16.16 na przystanku Jelcz-Laskowice ul. Techników-szkoła.

Linia nr 3 bis relacji Grędzina – Jelcz-Laskowice – Dębina z godz. 6.49 zostanie zawieszona w całości.

Linie nr 5 i 6 dowożące uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Minkowicach Oławskich i do Publicznej Szkoły Podstawowej w Wójcicach zostaną zawieszone w całości.

Ponadto w dniach 24 i 31 grudnia 2018:

linia nr 1 relacji Jelcz-Laskowice – Piekary, Nowy Dwór:

w całości zawieszeniu ulegnie kurs rozpoczynający się na przystanku Jelcz-Laskowice ul. Techników-szkoła o godz.: 18.00.

Linia nr 4

Autobus będzie wykonywał przewozy zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy do godz. 17.05 (dojazd do przystanku Jelcz-Laskowice ul. Techników-ZGK). Kursy od godz. 17.08 do godz. 21.39 zostaną zawieszone.

Źródło: UMiG