Jelcz-Laskowice: Kolejny kontrakt spółki Jelcz. Tym razem sprzęt pomoże w łączności

(fot. jelcz.com.pl, wojsko-polskie.pl)

Spółka JELCZ sp. z o.o. podpisała z WZŁ nr 1 SA umowę na dostawę 43 szt. pojazdów bazowych przeznaczonych pod zabudowę Aparatowni Łączności Cyfrowo-Transmisyjnej (AŁC-T). Pojazdem dedykowanym dla tego projektu będzie podwozie typu JELCZ P882.53 w układzie napędowym 8×8, z czteroosobową kabiną opancerzoną, dostosowane do zabudowy AŁC-T. Łączna wartość umowy to 112 mln zł netto. Dostawy wszystkich pojazdów zostaną zrealizowane w latach 2024-2026.

Umowa wykonawcy WZŁ nr 1 SA na dostawy Aparatowni AŁC-T z Agencją Uzbrojenia stanowi kolejny etap rozwoju dostarczanych przez WZŁ nr 1 do Sił Zbrojnych RP Ruchomych Węzłów Łączności Cyfrowej RWŁC-10/T. Nowa aparatownia umożliwi budowę bezprzewodowych połączeń pomiędzy węzłami mobilnego systemu teleinformatycznego Sił Zbrojnych RP (w tym systemów OPL, takich jak WISŁA i NAREW), zapewniających szybką i efektywną transmisję danych o dużych przepustowościach.

(fot. jelcz.com.pl, wojsko-polskie.pl)