Jelcz-Laskowice: W kolejnej kadencji sesje Rady Miejskiej czeka rewolucja

Burmistrz Bogdan Szczęśniak zapowiedział, że sesje będą nagrywane. Rejestrowane będą także głosowania.

Ponadto każdy z rajców dostanie tablet. Za jego pomocą w nowej kadencji będzie za jego pomocą głosować. Informacja o tym, kto jak zagłosował będzie upubliczniana.