Jelcz-Laskowice: Kolejne konsultacje ws. 44

Zdjęcie ilustracyjne (fot. Pixabay)

Burmistrz Bogdan Szczęśniak zaprasza mieszkańców na konsultacje w sprawie przebiegu Kolei Dużych Prędkości, które odbędą się 20 kwietnia br., o godz. 19.00, w Centrum Sportu i Rekreacji. Spotkanie to będzie stanowiło dobrą okazję, aby wyrazić sprzeciw wobec prezentowanych dotąd wariantów i jasno wyartykułować postulaty mieszkańców gminy J-L wobec planów przebiegu Kolei Dużych Prędkości przez terytorium gminy.

Spotkanie odbędzie się w związku z rozpoczęciem przez firmę Multiconsult drugiej tury konsultacji. W jego programie znajdzie się prezentacja szczegółów technicznych dla poszczególnych wariantów, omówienie wniosków z przeprowadzonych analiz pierwszej tury konsultacji, a także omówienie analizowanych wariantów w kontekście wniosków z wykonanych analiz. 

Źródło: UMiG