Jelcz-Laskowice: Kolejna edycja Funduszu Toyoty

(fot. Fundusz Toyoty "Dobre Pomysły Zmieniają Nasz Świat" / facebook)

W 2023 Fundusz Toyoty obejmuje swoim wsparciem: gminy leżące na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej, 3 gminy powiatu oławskiego (Oława, Jelcz-Laskowice i Domaniów) i gminę Czernica (powiat wrocławski). BUDŻET KONKURSU wynosi 225.000 zł, a maksymalna wysokości pojedynczej dotacji to 25 tys. zł.

LICZBA DOTACJI:
dla obszaru Aglomeracji Wałbrzyskiej – od 5 do 6 dotacji,
dla obszaru powiatu oławskiego i Gminy Czernica (powiat wrocławski) – od 4 do 5 dotacji

Przyznane dotacje będą przekazywane Wnioskodawcom w 2 TRANSZACH:
80% wartość przyznanej dotacji w terminie 3 dni od podpisania umowy wsparcia,
20% wartość przyznanej dotacji w terminie 5 dni po akceptacji przez Operatora Funduszu raportu końcowego z realizacji projektu.

Dotacje mogą być przeznaczone na realizację zadań obejmujących 5 OBSZARÓW/PRIORYTETÓW:
Ekologia: np. ścieżki i ogrody dydaktyczne, ogródki warzywne, zielarskie, „hotele” dla owadów itp.
Edukacja techniczna: np. doświadczalne mini-parki nauki itp.
Sport i promocja zdrowego trybu życia: np. obiekty sportowe i rekreacyjne, ścieżki zdrowia itp.
Bezpieczeństwo na drogach: np. obiekty poprawiające bezpieczeństwo (ogrodzenia, sygnalizatory, znaki itp.), tory nauki jazdy na rowerze itp.
Mobilność/swoboda poruszania się: np. obiekty małej architektury związanej z środkami poruszania się (wiaty, stojaki, punkty ładowania) itp.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja dotycząca konkursu znajdują się na stronach: www.fundusztoyoty.pl i http://fee.org.pl/ w zakładce „Fundusz Toyoty”.

Dla Wnioskodawców organizujemy SPOTKANIA INFORMACYJNE, podczas których szczegółowo omówimy zasady ubiegania się o dotację i jej późniejszego rozliczania. Spotkania odbędą się w następujących terminach i miejscach:
14 września 2022, godzina 12.00 – Starostwo Powiatowe w Oławie, ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława – dla gmin powiatu oławskiego i Gminy Czernica
15 września 2022, godzina 12.00 – Zespół Szkół Zawodowych nr 5 u. M. Tytusa Hubera, ul. Ogrodowa 2A, 58-306 Wałbrzych – dla gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej