Jelcz-Laskowice: Koleje Dolnośląskie tłumaczą opóźnienia na linii Wrocław Główny – Jelcz-Laskowice

Zdjęcie ilustracyjne (fot. Wikipedia)

Koleje Dolnośląskie informują, iż w wyniku prowadzenia przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prac remontowych, z którymi związane jest zamknięcie jednego toru na odcinku Wrocław Główny WGB – posterunek odgałęźny Wrocław Brochów, ruch pociągów z obu kierunków (tj. z Oławy i Jelcza-Laskowice) odbywa się jednym torem. Kolejność przejazdu po nim – a zarazem po wszystkich szlakach do niego prowadzących – reguluje dyżurny ruchu PKP PLK S.A. Ograniczona przepustowość powoduje, że opóźnienie jednego pociągu np. dalekobieżnego pociąga za sobą kaskadowo opóźnienia pozostałych pociągów.

Dla Kolei Dolnośląskich istotne jest czy kolejność przejazdu odbywa się zgodnie z instrukcją PKP PLK S.A. ( Ir-1), która zobowiązuje zarządcę infrastruktury przepuszczać w pierwszej kolejności pociągi dowożące w godzinach szczytu pasażerów do lub z pracy czy szkoły. W chwili obecnej nasz Dział ds. Eksploatacji i Planowania prowadzi analizę przyczyn opóźnień, w tym, czy owa instrukcja jest prawidłowo przez PKP PLK S.A. realizowana. Jeśli okaże się, że zarządca infrastruktury w godzinach szczytu nadawał priorytet pociągom innych przewoźników kosztem pociągów KD, będziemy z całą mocą interweniować.

Zarazem wszystkich naszych pasażerów bardzo przepraszamy za wszelkie niedogodności i prosimy o wyrozumiałość. Zapewniamy, że robimy wszystko aby tę trudną sytuację ustabilizować.