Jelcz-Laskowice: Klasa Toyoty wystartowała

W Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach zainaugurowano działalność klasy pod patronatem fabryki Toyoty. 24 uczniów szkoły branżowej pod opieką Toyoty rozpoczęło oficjalnie naukę w zawodach mechanik pojazdów samochodowych oraz operator obrabiarek skrawaniem.

– Dzięki połączeniu wartości, które prezentuje jelczańska fabryka Toyoty, którymi są: szacunek, praca zespołowa, wiara w siebie, stawianie sobie nowych wyzwań i ciągłe doskonalenie z wartościami szkoły, której motto brzmi „Nie ma edukacji bez relacji” udało nam się połączyć siły w celu stworzenia tej klasy, z czego jesteśmy bardzo dumni – podkreśliła Agnieszka Żak, dyrektor ZS w Jelczu-Laskowicach.

Obecny na uroczystości wiceburmistrz Jelcza-Laskowic Romuald Piórko przypomniał, że ta szkoła była kiedyś placówką zakładową i w związku z tym ma tradycje w kształceniu przyzakładowym. Gratulując uczniom klasy i możliwości korzystania z doświadczeń takiej firmy jak Toyota życzył młodzieży sukcesów a szkole kolejnych klas patronackich. Takie życzenie wyraził również wicestarosta powiatu oławskiego Witold Niemirowski.

– W Japonii szkolnictwo, zwłaszcza techniczne, jest na bardzo wysokim poziomie. Normalne jest też to, że firmy współpracują ze szkołami po to by kształcić najlepszej klasy fachowców i to właśnie była nasza inspiracja do utworzenia tej klasy – podkreślił Dariusz Mikołajczak, Wiceprezes fabryki Toyoty i dodał: – Chcemy przyczynić się do budowania dobrej edukacji w regionie, w którym działamy. Przecieramy pierwsze szlaki połączenia biznesu ze szkolnictwem i chciałbym przy tej okazji zaapelować do innych firm w powiecie oławskim, żeby poszły podobną drogą.

Toyota stworzyła i wyposażyła w szkole specjalną salę dydaktyczną do wykładów opartych o najnowsze technologie, prowadzonych między innymi przez specjalistów z fabryki. Zadbano tez o edukację praktyczną uczniów. Kształcący się uczniowie będą odbywać praktyki w jelczańskim zakładzie Toyoty oraz dzięki współpracy z partnerem fabryki również w warsztacie Toyota Bielany Nowakowski. Ponadto każdy uczeń klasy patronackiej otrzymał od Toyoty dodatkowe wsparcie w postaci wyprawki szkolnej, comiesięcznego stypendium naukowego, dofinansowania do posiłków, bezpłatnych dojazdów na praktyki oraz wsparcia aktywności sportowych. Najlepsi absolwenci klasy branżowej mają szansę na zatrudnienie w fabryce Toyoty.

Zdaniem Agnieszki Żak utworzenie klasy patronackiej to ogromy sukces szkoły, powrót do korzeni i tradycji a współpraca z Toyotą daje szerokie perspektywy i możliwości nauczania, za którym idzie nowoczesna technologia. – Chciałam aby nasi uczniowie uczyli się od najlepszych i to się udało – podkreśla dyrektor szkoły.