Jelcz-Laskowice: Kiedy remont stacji kolejowej w Jelczu? Właściwie nie wiadomo…

Wątpliwa wizytówka witająca podróżnych wjeżdżających pociągiem na stację PKP Jelcz-Laskowice od lat straszy swym wyglądem. Nadal jednak nie wiadomo, kiedy ta doczeka się remontu.

W sierpniu 2023 roku informowaliśmy o tym, że infrastruktura ma szansę na nowy wygląd. PKP S.A. w ramach kontynuacji programu w perspektywie do 2030 roku założyło realizację 150 projektów inwestycyjnych w całej Polsce. Analizami objęto ponad 300 lokalizacji, dla których łączna szacowana wartość nakładów inwestycyjnych to ok. 4,4 mld zł brutto. Wśród zaplanowanych inwestycji do 2030 roku była modernizacja stacji w Jelczu.

Obecnie, jak poinformowało nas biuro prasowe PKP, trwa przegląd inwestycji w rozmaitych lokalizacjach w całej Polsce.

Budynek dworca jest brany pod uwagę pod kątem ewentualnej modernizacji w przyszłości. Obecnie prowadzimy przegląd inwestycji ujętych w Programie Inwestycji Dworcowych na lata 2024-2030. Po jego zakończeniu będziemy w stanie udzielić więcej informacji dotyczących poszczególnych lokalizacji – mówi Agnieszka Jurewicz z PKP.

PKP S.A. podejmują działania mające na celu zachowanie budynku w stanie niepogorszonym, przeprowadzając konieczne prace konserwacyjne, naprawcze oraz porządkowe – dodaje Jurewicz.

W ostatnich latach wykonane były m.in. częściowe naprawy pokrycia dachowego oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej – wylicza Jurewicz.

Jesteśmy również otwarci na propozycje osób zainteresowanych zagospodarowaniem dostępnej na dworcu powierzchni komercyjnej, która może zostać przeznaczona na działalność handlowo-usługową, biurową itp.