Jelcz, ul. Bożka od ul. Liliowej w kierunku ul. Chabrowej (Ryszard Bielawski, polska-org.pl)

Jelcz-Laskowice: Jak powinno wyglądać centrum Jelcza? Ulica Bożka czeka na konsultacje

UMiG ogłosił Konsultacje Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Bożka – Centrum. – Gmina Jelcz-Laskowice przystąpiła do konsultacji społecznych dotyczących projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Laskowice gm. Jelcz-Laskowice – „MPZP Bożka – Centrum”, (uchwała Nr LXVIII.588.2023 z dnia 29 września 2023 r. Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach) – czytamy w komunikacie.

Urzędnicy wskazują, że celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców w sprawie poddanej konsultacji oraz pozyskanie zrozumienia społecznego i akceptacji dla wspólnie wypracowanych rozwiązań.

Konsultacje odbędą się w następujących formach: zbieranie uwag: od 06.06.2024 r. do 05.07.2024 r. Następnie zorganizowane zostanie spotkanie otwarte poprzedzone prezentacją ww. projektu planu miejscowego, odbędzie się w dniu 20.06.2024 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice, ul. W. Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice, pokój nr 1 (parter) o godzinie 16:00.

Na koniec spacer studyjny na obszarze objętym projektem planu miejscowego, odbędzie się w dniu 20.06.2024 r., zbiórka o godzinie 17:00 przed wejściem do Urzędu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice.

Szczegóły na stronie UMiG.