Jelcz-Laskowice: Gmina Żórawina dołączy do Jelcza

fot. Urząd Gminy w Żórawinie

Komunikacja zbiorowa – powiat oławski nawiązuje współpracę z kolejnym samorządem. Gmina Żórawina jest po Siechnicach drugim samorządem spoza powiatu oławskiego, który dołączy do Związku „Oławskie Przewozy Gminno-Powiatowe”

Przedstawiciele samorządów z powiatu oławskiego uczestniczyli w nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Żórawina, na której podjęto decyzję o przystąpieniu do Związku transportowego o nazwie „Oławskie Przewozy Gminno-Powiatowe”. Wzięli w niej udział: burmistrz Oławy Tomasz Frischmann, sekretarz miasta i gminy Jelcz-Laskowice, przewodniczący Zgromadzenia Związku Dariusz Koprowski, prezes Zarządu Związku Krzysztof Mazurek, członek Zarządu Związku Łukasz Chawawko oraz Erwin Monastyrski – Prezes Zarządu PKS Oława S.A.

Współpraca w ramach Związku ma na celu poprawę już istniejącej sieci komunikacyjnej, a także daje możliwość poszerzenia oferty przewozowej. W skład „Oławskich Przewozów Gminno-Powiatowych” wchodziły do tej pory: powiat oławski oraz cztery gminy tj. gmina miasto Oława, miasto i gmina Jelcz-Laskowice, gmina wiejska Oława oraz gmina Domaniów. W sierpniu do Związku chęć dołączenia wyraził pierwszy samorząd spoza naszego powiatu – Gmina Siechnice.
Głównym celem funkcjonowania Związku jest wspólna organizacja publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej w powiatowo-gminnych i gminnych przewozach pasażerskich na obszarze samorządów tworzących związek. Pozytywnym efektem przedsięwzięcia i skutkiem współpracy w dłuższej perspektywie będzie ułatwienie i usprawnienie codziennej komunikacji autobusowej do Wrocławia i sąsiednich gmin, dla mieszkańców – zarówno powiatu oławskiego, jak również społeczności lokalnej miasta i gminy Siechnice oraz Żórawiny. Zadania Związek realizuje poprzez operatora, którym jest PKS w Oławie S.A.

Związek o nazwie „Oławskie Przewozy Gminno-Powiatowe” utworzyły w ubiegłym roku samorządy z powiatu oławskiego, kierując się potrzebą usystematyzowania i organizacji wspólnego transportu publicznego na terenie powiatu oławskiego i gmin do niego przynależących. Współpraca samorządów z powiatu oławskiego oraz powiatu wrocławskiego (gmina Siechnice i gmina Żórawina) daje szansę na polepszenie i rozszerzenie oferty oraz dostępności usług w zakresie komunikacji zbiorowej na obszarze działania Związku.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Oławie / DG