Jelcz-Laskowice: Druga edycja budżetu obywatelskiego

W tym tygodniu rozpoczęła się druga edycja budżetu obywatelskiego. Na 2019 rok przeznaczono 600 tysięcy złotych.

Projekt zgłosić może mieszkaniec miasta i gminy Jelcz-Laskowice, który jest pełnoletni. Posiada stałe zameldowanie lub jest wpisany do Rejestru Wyborców Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice.

Propozycje projektów należy składać na formularzu zgłoszeniowym wraz z listą mieszkańców popierających daną propozycję. Koszt jednego zgłaszanego zadania zlokalizowanego na terenie miasta nie może przekroczyć kwoty 200 000 zł., na terenie sołectw kwoty 100 000 zł.

Zgłoszenia zadań dokonuje się na stronie internetowej jelcz-laskowice.budzet-obywatelski.org lub na formularzu składa się w Urzędzie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice pokój nr 20 (sekretariat). Wzór formularza zgłoszenia zadania wraz z wykazem osób popierających udostępnia się na stronie internetowej Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice jelcz-laskowice.pl w zakładce Budżet Obywatelski, w sekretariacie Urzędu oraz TUTAJ.

REKLAMA